14tin

117 South 6th St
Seward, NE 68434
(402) 430-7745